Jak rozumieć obligacje

Obligacje w przeciwieństwie do akcji są bardziej przyziemnymi instrumentami finansowymi. Co do zasady uważa się je za bardziej bezpieczne i stabilne. Jadnak tutaj trzeba mieć świadomość jakiego rodzaju obligacje się wybiera. Różnią się one właśnie chociażby ryzykiem jakie ponosi się w zamian za przypuszczalny zysk możliwy do osiągnięcia.

Czym jest tak naprawdę obligacja

Jest to nic innego jak pożyczka. Obligacja jest jej potwierdzeniem, jest dokumentem, dzięki któremu osoba, która udostępnia kapitał drugiej stronie ma zabezpieczoną pozycję. Obligatariusz (osoba nabywająca obligację) kupuje obligację za daną cenę, która jest tak naprawdę kwotą pożyczki. Na czym zarabia obligatariusz? Oczywiście, że na oprocentowaniu tej pożyczki, które jest ceną za używanie pożyczonego kapitału.

Rodzaje obligacji

Jest kilka rodzajów obligacji, które niosą z sobą różne zyski oraz ryzyko związane z ich wypracowaniem. Poniższa tabela przedstawia rodzaje.

Tabela 1: Rodzaje obligacji i ich ryzyko, oprocentowanie oraz zyski

Rodzaj obligacji Ryzyko Oprocentowanie Zysk
Skarbowe Niskie Niskie Niski
Komunalne (samorządowe) Średnie Średnie Średni
Przedsiębiorstw Wysokie Wysokie Wysoki

 

Powyższa tabela przedstawia prostą zależność panującą w przypadku obligacji – ale aktualną również dla wszystkich pozostałych instrumentów finansowych. Im większe ryzyko, tym większe zyski. Jednak w przypadku osiągnięcia straty, również one są proporcjonalnie wysokie, co do ryzyka. Obligacje skarbowe charakteryzują się najmniejszym ryzykiem a ich zyski są porównywalne do lokat bankowych.

Jeśli pożyczamy pieniądze Państwu, wtedy możemy liczyć na bezpieczną inwestycję, ale nie należy się też spodziewać kokosów. Obligacje komunalne są nieco trudniejsze w pozyskaniu od skarbowych i charakteryzują się wyższym ryzykiem, ale niosą ze sobą także większe zyski. Oczywiście najchętniej każdy inwestowałby w obligacje przedsiębiorstw, jednak te są obarczone bardzo dużym ryzykiem. Nie wiemy czy na drugi dzień firma nadal będzie istnieć, a co lepsza, czy wypłaci nam nasze zależności.